Δάνεια με εξασφάλιση ακινήτου

Χρηματοδοτούμε με απλή προσημείωση ακίνητα, αποκλειστικά εντός λεκανοπεδίου Αττικής και κατά προτίμηση διαμερίσματα, μονοκατοικίες, καταστήματα κλπ. (εξαιρούνται τα οικόπεδα).

Παρέχουμε δάνεια από 10.000 ευρώ μέχρι και 200.000 ευρώ (σε εξαιρετικές περιπτώσεις) για ακίνητα σε οποιαδήποτε κατάσταση ή παλαιότητα και χωρίς βάρη.

Ιδανική ευκαιρία για περιπτώσεις "μαύρου" Τειρεσία και υπερδανεισμού, όπου ο δανεισμός μέσω τραπεζών καθίσταται δύσκολος.

Αναλαμβάνουμε την προαξιολόγηση φακέλου ΔΩΡΕΑΝ και σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προβαίνουμε - απαραιτήτως - σε έλεγχο τίτλων υποθηκοφυλακίου και βεβαίωση βαρών και μη διεκδικήσεων με δικηγόρους του γραφείου μας.

* Τηλεφωνήστε μας σήμερα στα 210.3300660 ή 6945976642,για να βρούμε την καλύτερη λύση στις ανάγκες σας.

Διακανονισμοί - Ρυθμίσεις Οφειλών για φυσικά πρόσωπα και εταιρίες

Αν θέλετε να εξοικονομείτε μηνιαίως χρήματα πληρώνοντας μικρότερες δόσεις για τις τραπεζικές σας οφειλές, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα να προσφέρουμε στις ανάγκες σας τις κατάλληλες λύσεις:

1. Εξωδικαστικός συμβιβασμός: Συγκέντρωση όλων των δανειακών σας οφειλών από δάνεια και κάρτες ανά τράπεζα, με σκοπό τη μείωση της δόσης έως και στο 1/5 της σημερινής.

2. Για την περίπτωση που η τράπεζα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πελάτη, εκείνος έχει το δικαίωμα να προσφύγει σε δικαστική ρύθμιση των οφειλών του βάσει του νέου νόμου.

3. Συγκέντρωση οφειλών έως 60.000 ευρώ με ή χωρίς προσημείωση ακινήτου: Οφειλές από δάνεια και κάρτες που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 60.000 ευρώ, μπορούν να διακανονιστούν σε μία τράπεζα με ή χωρίς προσημείωση ακινήτου κατά περίπτωση.

4. Πάγωμα δόσεων από 6 μήνες έως 1 έτος για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.

5. Ανακοπή πλειστηριασμών ή κατασχέσεων από έμπειρο νομικό σύμβουλο. Επίσης, διευθετήσεις σε διαταγές πληρωμής από τράπεζες, ΙΚΑ και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία και εφορία.

6. Ρυθμίσεις – διακανονισμοί οφειλών για επιχειρήσεις. Ρύθμιση επαγγελματικών δανείων ΟΕ, ΕΕ, προσωπικών επιχειρήσεων (βλ. και ειδική ενότητα παρακάτω).

7. Πάγωμα τραπεζικών οφειλών επιχειρήσεων έως 2 έτη και, μετά τη διετία, τακτοποίηση των οφειλών της επιχείρησης έως 20 έτη. Ειδικά για ΑΕ και ΕΠΕ (βλ. και ειδική ενότητα παρακάτω).

8. Διακανονισμός με εφάπαξ καταβολή του μισού της αξίας του οφειλομένου ποσού στην τράπεζα.
Παράδειγμα: Αν οφείλετε 10.000 ευρώ και διαθέτετε σε μετρητά τα μισά χρήματα, δηλ. 5.000 ευρώ, μπορείτε με αυτά να πληρώσετε όλη την οφειλή και να λάβετε από την τράπεζα εξοφλητική για όλο το ποσό (10.000).

9. Ρυθμίσεις οφειλών ειδικά για δημοσίους υπαλλήλους, υπαλλήλους ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, εκπαιδευτικούς, κληρικούς κλπ.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Αν υποθέσουμε ότι ο επιχειρηματίας οφείλει συνολικά σε 7 τράπεζες 100.000 ευρώ, και σε κάθε μία τράπεζα έχει καταγγελμένα δάνεια, κάρτες κλπ., χωρίς να μπορεί να τα αποπληρώσει αλλά δεν θέλει να κλείσει την εταιρία του ή να κηρύξει πτώχευση, τότε μέσω νομικής υποστήριξης (δικηγόρου), παγώνουν όλα τα δάνεια που έχει σε όλες τις τράπεζες για 2 χρόνια, και μετά τα 2 χρόνια αρχίζει την αποπληρωμή των οφειλομένων δανείων σε χρονικό ορίζοντα μέχρι 20 χρόνια (ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών) και σε μικρές μηνιαίες δόσεις, αποφεύγοντας το κυριότερο τη διαδικασία αναγκαστικής ή όχι πτώχευσης.

Πάγωμα οφειλών σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες ανεξαρτήτως ποσού και πανελλαδικά

Ποιους αφορά: επιχειρήσεις Ο.Ε., Ε.Ε. καθώς και εταιρίες που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας όπως Ε.Π.Ε., Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., και όλες τις ατομικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα αν αυτή τη στιγμή είναι στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» σαν BLACK LIST ή απλά αν έχουν οφειλές σε Τράπεζες, Ι.Κ.Α., Τ.Α.Ε.Ε., Εφορία, επιταγές σε προμηθευτές – πιστωτές και είναι στον «Λευκό ΤΕΙΡΕΣΙΑ».

Η διαδικασία είναι η εξής:

• Λογιστής Α' τάξης ή από το Σ.Ο.Λ. αναλαμβάνει την εκπόνηση μιας οικονομικής μελέτης με το σκεπτικό ότι η επιχείρηση είναι βιώσιμη (ασχέτως των υποχρεώσεων που εμφανίζει αυτή τη στιγμή) και θα παραμείνει βιώσιμη για τα επόμενα 2 έτη του παγώματος όλων των οφειλών, και ότι μετά από τα 2 χρόνια θα μπορεί να αρχίσει να αποπληρώνει όλες αυτές τις υποχρεώσεις σε διάστημα μέχρι 20 έτη.

• Επιπλέον των οφειλών που εμφανίζονται στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ», θα πρέπει να ενημερώσει και να περιγράψει την οικονομική μελέτη με τις οφειλές που μπορεί να έχει σε τρίτους με τη μορφή επιταγών ή γραμματίων με τα πλήρη ποσά και στοιχεία τους.

Στη συνέχεια με τη συνεργασία του Νομικού Τμήματος (δικηγόρος) ορίζεται σε πρωτοδικείο δικάσιμος μέσα σε 3 μήνες, και το δικαστήριο βασισμένο στο άρθρο 44 καθώς και την έκθεση του δικηγόρου, υποχρεούται να βγάλει απόφαση παγωμάτων για 2 χρόνια σε όλους τους οφειλέτες της επιχείρησης (πιστωτές, Τράπεζες, Εφορία, Ι.Κ.Α. ΤΑΕΕ κ.λ.π.).

• Η επιχείρηση είτε είναι στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ BLACK LIST είτε ΟΧΙ, παίρνει BLOCK επιταγών, και συνεχίζει να εργάζεται κανονικά.

• Ο «ΤΕΙΡΕΙΣΙΑΣ» καταγράφει δίπλα σε κάθε εγγραφή «Πάγωμα».

* Τηλεφωνήστε μας σήμερα στα 210.3300660 ή 6945976642, για να βρούμε την καλύτερη λύση στις ανάγκες σας.

Άμεσα χρήματα και δάνεια για Δημοσίους Υπαλλήλους

Αν είστε υπάλληλος του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση δανείων για την απόκτηση πρώτης ή δεύτερης κατοικίας καθώς και δάνεια για την επισκευή ή βελτίωση της υπάρχουσας κατοικίας.

- Στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας (125% επί του καθαρού μηνιαίου μισθού). Αναλαμβάνουμε και την εξεύρεση κατάλληλης κατοικίας με αξιολόγηση από δικούς μας μηχανικούς. Αξιολόγηση ακινήτου με διαφορά.

- Δάνεια Μικροεπισκευών και Βελτιώσεων: Εκταμίευση 20.000 ευρώ μέσα σε 15 ημέρες ανεξαρτήτως δυσμενών, ανεξαρτήτως προσημειωμένων ακινήτων και χωρίς έλεγχο εργασιών. Εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα.

- Επισκευαστικά δάνεια: έως 70.000 ευρώ, με έλεγχο εργασιών. Αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση και τις επαφές με τους μηχανικούς. Ολοκλήρωση εκταμίευσης από ένα μέχρι ενάμιση μήνα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΔΕΚΟ

Ειδικές ρυθμίσεις για όλα τα προεγκεκριμένα και ενυπόθηκα δάνεια δημοσίων υπαλλήλων και ΔΕΚΟ σε ΤΠΔ, ΤΤ, ΤΑΕΔΥ, Μετοχικό κλπ.

Αναλαμβάνονται:
• Εξωδικαστικός συμβιβασμός
• Αναστολή μηνιαίων δόσεων έως και δύο έτη
• Αύξηση μηνιαίας μισθοδοσίας
• Υπαγωγή στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά για «κούρεμα» οφειλομένου ποσού έως 90% και νέα ευνοϊκή σύμβαση.
• Εξυπηρέτηση πανελλαδικά με πολύ χαμηλό κόστος.

* Τηλεφωνήστε μας σήμερα στα 210.3300660 ή 6945976642, για να βρούμε την καλύτερη λύση στις ανάγκες σας.

Αγοράζουμε το ακίνητό σας απολύτως μετρητοίς!

Οι τιμές των ακινήτων την τελευταία 10ετία, λόγω των χαμηλών επιτοκίων και της αντίστοιχα μεγάλης ζήτησης, ανέβηκαν δυσανάλογα με την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Τώρα - με την οικονομική κρίση - ήρθε η στιγμή να διορθωθούν και οι τιμές των ακινήτων, και αυτό συμβαίνει σήμερα.

Εμείς, αντιλαμβανόμενοι αυτή την εξέλιξη, αγοράζουμε το ακίνητό σας απολύτως μετρητοίς σε λογική τιμή, χωρίς χρονικές καθυστερήσεις που θα οδηγούσαν στην απαξίωση του ακινήτου σας για τους λόγους που προαναφέραμε.

Εάν οι τίτλοι του ακινήτου σας είναι σε νόμιμη τάξη, η μεταβίβαση για να πάρετε τα χρήματά σας γίνεται μέσα σε 3-4 ημέρες!

Τι αναλαμβάνουμε εμείς:

- Την εκτίμηση του ακινήτου σας ΔΩΡΕΑΝ και με απόλυτη εχεμύθεια.

- Τα έξοδα από τη μεριά του πωλητή για παραστάσεις δικηγόρου, Τ.Α.Π. κλπ. κατόπιν συμφωνίας.

- όλη την απαιτούμενη διαδικασία (συμβολαιογράφους, δικηγόρους, μηχανικούς κλπ.) για την ολοκλήρωση του συμβολαίου, χωρίς να χρειαστεί να "τρέχετε" εσείς.

- Αγορά ακινήτων σε οποιαδήποτε κατάσταση (ακίνητα παλαιάς κατασκευής, χρήζοντα ανακαίνισης κλπ.)

- Αγορά ακινήτων με υποθήκη, βάρος, προσημείωση κλπ. κατόπιν συμφωνίας επί του τιμήματος.

Δεν αναλαμβάνουμε:

- Αγορά ακινήτων εκτός Αττικής (εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων)

- Αγορά μεριδίου ενός ακινήτου (ψιλή κυριότητα κλπ.)

Όλη η διαδικασία γίνεται με σεβασμό στον πελάτη, επαγγελματική γνώση και σοβαρότητα, ταχύτητα και εχεμύθεια.

ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ - ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ
Διαθέτουμε ακίνητα προς πώληση απολύτως μετρητοίς, ακόμα και κάτω από την αντικειμενική τους αξία, για επενδυτές που θέλουν εγγυημένη και εξασφαλισμένη ετήσια απόδοση - σοβαρά και "καθαρά" ακίνητα για σοβαρούς επενδυτές, απόλυτη εχεμύθεια, άμεσες διαδικασίες.

ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Επενδυτικός όμιλος διαχείρισης ακινήτων χρηματοδοτεί με απλή προσημείωση, νόμιμες διαδικασίες και νόμιμο επιτόκιο ιδιώτες και επιχειρήσεις που διαθέτουν ακίνητο-α ελεύθερο-α βαρών (ή με πολύ μικρό βάρος) .
- Ποσό χρηματοδότησης: από 15.000 – 150.000 ευρώ (για μεγαλύτερα ποσά, κατόπιν ειδικής συμφωνίας).
- Παρέχεται άμεση προκαταβολή με την εκτίμηση του ακινήτου (τεχνικός και νομικός έλεγχος).
- Εναλλακτικά, αναλαμβάνεται η πώληση – ρευστοποίηση του ακινήτου με σύντομες διαδικασίες.
- Προτιμώνται σπίτια ή καταστήματα εντός νομού Αττικής.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στα:
210.3300660 ή 6945976642

Άμεσα μετρητά από την πώληση του αυτοκινήτου σας

Αν διαθέτετε ΙΧ αυτοκίνητο τελευταίας 5ετίας (κυρίως MERCEDES ή BMW), αναλαμβάνουμε την άμεση αγορά του απολύτως μετρητοίς (και αυθημερόν μεταβίβασή του) στις καλύτερες τιμές της αγοράς!
* Τηλεφωνήστε μας σήμερα στα 210.3300660 ή 6945976642, για να βρούμε την καλύτερη λύση στις ανάγκες σας.

Συγκεντρώστε δάνεια και κάρτες και μειώστε τη μηνιαία δόση σας στο 1/4!

Αφορά σε δανειολήπτες που έχουν δάνεια και πιστωτικές κάρτες και θέλουν να κάνουν αναχρηματοδότηση με προσημείωση ακινήτου ελευθέρων βαρών. Στην περίπτωση αυτή, η διαφορά που μπορεί να πληρώνει κανείς μέσα σε ένα μήνα είναι εμφανέστατη και μπορεί να φτάσει στο 1/4!

Για παράδειγμα, κάποιος που θα πλήρωνε κανονικά κάθε μήνα 1.000 ευρώ (όχι την ελάχιστη καταβολή κάθε μήνα, αλλά την κανονική δόση), με τη νέα αναχρηματοδότηση θα πληρώνει περίπου 250 έως 270 ευρώ (!) - δηλαδή, θα έχει πραγματικό όφελος 750 ευρώ το μήνα, συν το κέρδος της μείωσης των δανειακών του υπολοίπων, αφού θα καταβάλλεται τοκοχρεωλυτική δόση που θα μειώνει τη συνολική οφειλή προς την τράπεζα, και όχι απλά μια ελάχιστη καταβολή.


* Τηλεφωνήστε μας σήμερα στα 210.3300660 ή 6945976642, για να βρούμε την καλύτερη λύση στις ανάγκες σας.